Privacybeleid

Privacy Statement / Privacy Beleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is van kracht, dewelke natuurlijke personen beschermt in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De AVG definieert enerzijds een aantal rechten voor natuurlijke personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt, maar legt anderzijds ook specifieke verplichtingen op aan organisaties en ondernemingen die dergelijke persoonsgegevens verwerken.

Door onze website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten, het invullen en versturen van een contactformulier en/of het contacteren van één van onze medewerkers, op welke wijze dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

Niettemin kan u zich te allen tijde in bepaalde gevallen verzetten tegen bepaalde verwerkingen. Aarzel ook niet om ons te contacteren indien u verdere vragen en/of opmerkingen zou hebben met betrekking tot dit privacy beleid.